واکنشها به برخورد نیروهای امنیتی نیجریه با افراد دستگیر شده

16 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تعدادی از شبکه های خبری اخیرا ویدئوی هولناکی را منتشر کرده اند که مربوط به رفتار سربازان نیجریه با افراد دستگیر شده است. در این تصاویر، نیروهای امنیتی نیجریه سر افراد بازداشتی را از تن جدا می کنند و آن ها را در قبری کم عمق می اندازند.