واکنشها به برخورد نیروهای امنیتی نیجریه با افراد دستگیر شده

16 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

تعدادی از شبکه های خبری اخیرا ویدئوی هولناکی را منتشر کرده اند که مربوط به رفتار سربازان نیجریه با افراد دستگیر شده است. در این تصاویر، نیروهای امنیتی نیجریه سر افراد بازداشتی را از تن جدا می کنند و آن ها را در قبری کم عمق می اندازند.