دیدار رییس جمهور فرانسه از نیجر

02 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که برنامه مبارزه با فعالیت های تروریستی در آفریقا را جزو اولویت های سیاست خارجی دولت خود قرار داده است، دیشب در جریان دیدار از نیجر بر بخشی از این برنامه خود تاکید گذاشت.