کنفرانس سالانه نایاک در واشنگتن آغاز شد

02 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس سالانه شورای ملی ایرانیان آمریکا-نایاک - روز شنبه ۲۴ اکتبر در واشنگتن آغاز شد. برگزارکنندگان کنفرانس سه روزه فوق توافق هسته ای را فرصتی برای تقویت موضع ایرانیان همفکر این شورا در سیاست آمریکا می دانند.گزارش شهلا آراسته