کنفرانس سالانه نایاک با تمرکز بر رفع تحریم های ایران و حمایت از برجام آغاز شد

03 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش برای برطرف ساختن اختلاف های میان ایران و آمریکا یکی از موضوع های اصلی در جلسه افتتاحیه کنفرانس سالانه شورای ملی ایران و آمریکا، موسوم به نایاک بود که امروز در واشنگتن آغاز بکار کرد. گزارش شپول عباسی