نحوه شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات

18 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انتخابات مکانیزه چقدر می تواند از تقلب درانتخابات جلوگیری کند؟