نگرش «واپسگرانه» سپاه و چالش آن برای روحانی

06 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه تن از صاحب نظران مسائل ایران و منطقه طی يک گردهمایی در واشنگتن که از سوی مرکز دفاع از دموکراسی برپا شده بود شرکت کرده و روابط حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران، با سپاه پاسداران را مورد بررسی قرار دادند. یکی از مهم ترین موضوع های مورد بحث در این گردهمآیی نگرش «واپسگرانه» سپاه پاسداران و چالش آن برای رئیس جمهوری جدید ایران بود. گزارش از هوشمند میرفخرائی.