نگرانی مقامات ارشد ایران از فضای مجازی

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل نگرانی مقامات ایران از فضای مجازی چیست؟ آیا دور تازه‌ای از محدودیت‌های اینترنتی در راه است؟ برای مقابله با محدودیت‌های اینترنتی چه می‌توان کرد؟