نگرانی مقامات ارشد ایران از فضای مجازی

12 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دلیل نگرانی مقامات ایران از فضای مجازی چیست؟ آیا دور تازه‌ای از محدودیت‌های اینترنتی در راه است؟ برای مقابله با محدودیت‌های اینترنتی چه می‌توان کرد؟