نگرانی کشورهای اروپائی از شیوه جمع آوری اطلاعات توسط آمریکا

15 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، می گوید، پرسش های مشروعی در مورد شنود دستگاه های اطلاعائی این کشور وجود دارد. آقای کری این سخنان را در لهستان و به دلیل نگرانی کشورهای اروپائی از شیوه جمع آوری اطلاعات توسط آمریکا بیان کرد. گزارش از هوشمند میرفخرائی.