نگرانی گزارشگران بدون مرز درباره روزنامه نگاران بازداشتی در ايران

02 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه ای نسبت به تحت فشار قرار گرفتن روزنامه نگاران بازداشتی ابراز نگرانی کرد . رورنامه نگارانی که در هفته های اخیربه اتهام ارتباط با رسانه های خارج از ایران بازداشت شده اند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد باطبی.