نگرانی در مورد امنيت انتخابات افغانستان

12 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حملات اخير در کابل و شهررهای عمده افغانستان بار ديگر نگرانی در مورد امنيت انتخابات افغانستان را بالا برده است. گزارش از احد عزيز زاده.