نگرانی دانشجویان ساکن خارج از ایران از بالا رفتن نرخ ارز

11 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بالا رفتن نرخ ارز در ایران، علاوه بر مردم کوچه و بازار، دغدغه خاطر دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور را نیزبرانگیخته است. دانشجویانی که جدا از بالا رفتن نرخ دلاری که از ایران برایشان فرستاده می شود، با قطع ارز دانشجویی دولتی، که با نرخی پایینتر از بازار در اختیارشان قرار می گرفت، نیز روبرو هستند. گزارش از کوروش صحتی.