نگرانی دانش آموزان و خانواده ها برای امتحانات پایان سال تحصیلی

28 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزدیک شدن سال تحصیلی به روزهای پایانی، دانش آموز و خانواده در یک سیکل اضطراب و نگرانی گرفتار می شوند. حتی اگر با برنامه ریزی درس بخوانند، همواره این دلشوره ها وجود دارند. به نظر شما چگونه می توان از دامنه این نگرانی ها کاست؟ تا چه خانواده نقش دارد و تا چه حد نظام آموزشی می تواند موثر باشد؟