نگرانی‌ از شیوع ویروس کرونا بر برگزاری جشن‌های سال نو چینی در پاریس سایه انداخته است

06 بهمن 1398