نگرانی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

13 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتایج و پیامدهای نامشخص انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که امروز آخرین مهلت تبلیغات نامزدهای آن بود، باعث نگرانی سرمایه گذاران و بازرگانان افغان شده است. بویژه امضا نشدن پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا، بازرگانان افغانستان را نسبت به ایجاد بحران و بی ثباتی پس از این انتخابات ، بیمناک کرده و باعث شده برخی از سرمایه گذاران افغان، سرمایه های خود را از کشور خارج کنند. گزارش از همایون شعیب خبرنگار تلویزیون آشنا ( تلویزیون بخش افغانستان صدای آمریکا) از کابل.