نگرانی از موج جدید اعدام ها در ایران

07 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه ای به موج جدید اعدامها در ایران اعتراض کرد. در این اطلاعیه به اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی دوزندانی کرد ایرانی نیز اشاره شده است. حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی مامدی دوزندانی کرد ایرانی بتازگی اعدام شدند. پدر رضا اسماعیلی مامدی در گفتگو با صدای آمریکا از عدم تحویل پیکر فرزندش به خانواده سخن راند و اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی، از بیگناه بودن فرزندش گفت. گزارش از کوروش صحتی.