نگران گرانی غرب و غافل از گرانی در ایران

21 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اینکه در ماه گذشته گرانی برخی کالاهای اساسی در ایران غیر قابل مهار به نظر می رسید، امام جمعه ی تهران بدون اشاره به این گرانی ها گفته است ، « گرانی در غرب از نشانه های ظهور امام زمان است». آرش سیگارچی نگاهی دارد به واکنش های مقامات مسولان جمهوری اسلامی در قبال گرانی ها در ایران: