نگاهی تاریخی به وقوع زلزله در ایران

02 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش این هفته پروانه هدایت در خیابان زندگی مروری اجمالی بر تاریخچه وقوع برخی زلزله های قوی در ایران بود.