نگاهی به مطبوعات: نیاز ایران به سرمایه گذاری در مقابله با بحران زیست محیطی

27 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیاز ایران به سرمایه گذاری در مقابله با بحران زیست محیطی و انگیزه های ایران در گسترش توان سایبری موضوع دو مقاله روزنامه نیویورک تایمز و وبسایت موسسه رند است.