نگاهی به مطبوعات: نقش تندروهای آمریکایی در قدرت گرفتن تندروها در ایران

29 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش تندروهای آمریکایی در قدرت گرفتن تندروها در ایران، پاسخ تند وزیر امور خارجه عربستان به همتای ایرانی اش، و وضعیت نگران کننده پناهجویان در استرالیا موضوع سه مقاله در نشنال اینترست، وال استریت جورنال و گاردین است.