نگاهی به مطبوعات: گسترش افراط گرایی اسلامی در زندان های اروپا

11 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گسترش افراط گرایی اسلامی در زندان های اروپا، کشف یک شبکه بردگی جنسی زنان سوری در لبنان، و ضرورت تحکیم روابط اسراییل با کردها موضوع سه مقاله در وال استریت جورنال، گاردین و جروسلم پست است.