نگاهی به مسابقه دختر شایسته

16 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قرار است در ایران مسابقه ای برای انتخاب دختران شایسته جمهوری اسلامی برگزار شود. طبق آنچه که مسئولان گفته اند، از جمله ملاکهای انتخاب این دختران، حجاب و خانه داری است. اما مسابقه دختر شایسته قبل از انقلاب با معیارهایی کاملا متفاوت برگزار می شد. در آن سالها چند دختر ایرانی مقام دختر شایسته دنیا را هم به دست آوردند. فریبا داوودی مهاجر نگاهی دارد اجمالی به تاریخچه برگزاری مسابقات دختر شایسته در ایران.