نگاهی به مرکز « یَد وَ شَم » در شهر اورشلیم در اسرائیل؛ مرکزی برای یادبود میلیون‌ها قربانی هولوکاست

01 بهمن 1398