نگاهی به مهمترين رويدادهای ادبی سال ٢٠١٦

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جوايز غيرمنتظره، رويدادهای مهم ادبی سال و رمان برگزيده نيويورک تايمز