نگاهی به خطرات و مضرات گیاهان خانگی

05 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گلها همیشه مظهر زیبائی و لطافت هستند. کمتر خانه ای پیدا میشود که گلدان یا برگ سبزی در آن دیده نشود. اما آيا فکر کرده ايد پشت بعضی از همین موجودات زیبا میتواند خطراتی پنهان باشد که از آن بی اطلاعیم؟