نگاهی به جشنواره سینمایی ونیز

13 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گزارش سینمایی، بهنام ناطقی نگاهی دارد بر تعدادی از فیلم های جشنواره سینمایی ونیز که از چهارشنبه گذشته آغاز شد.