نگاهی به برنده های جوایز مهم ادبی سال

02 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آشنایی با برنده های جایزه آسترید لیندگرن، هانس کریستین اندرسون، پولیتزر و جایزه ملی کتاب آمریکا