نگاهی به آمریکا از منظر ایرانیان

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهاجرت برای تحصیل و یا اقامت دائم به امریکا در سال های پس از انقلاب ۵۷ در بین ایرانیان به یک مقصد نهایی تبدیل شده است .به نظر شما چرا ایرانیان، آمریکا را برای زندگی انتخاب می کنند؟ آیا ایرانیان اطلاعات دقیقی از امریکا دارند؟ به نظر شما نگاه ایرانیان به امریکا در سال های اخیر تغییر کرده است؟