چرا مربی مشهور تیم فوتبال آمریکایی از پذیرفتن جایزه پرزیدنت ترامپ خودداری کرد

24 دی 1399