"رهبران نسل بعدی"

06 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ده جوان از سراسر جهان سال گذشته را در ایالات متحده آمریکا گذراندند تا چند و چون اداره دولتهای محلی در این کشور را بیاموزند .آنها اولین شرکت کنندگان در برنامه ای بنام "رهبران نسل بعدی" هستند که توسط یک موسسه در شهر واشنگتن طراحی شده است .