یک زن دیگر هم نامزد دبیر کلی سازمان ملل شد: نخست وزیر سابق نیوزیلند

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت نیوزیلند روز دوشنبه بطور رسمی هلن کلارک، نخست وزیر پیشین آن کشور را نامزد دبیرکلی سازمان ملل متحد کرد. جان کی، نخست وزیر نیوزیلند می گوید توانایی و تجربه خانم کلارک او را در ردیف نامزدی برای رهبری سازمان ملل قرار می دهد. هلن کلارک، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ اداره امور نیوزیلند را برعهده داشت.