افزایش شمار و بلندی آسمانخراش ها در شهر نیویورک

02 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بهای واحدهای مسکونی جدیدترین آسمانخراش های ساخته شده در نیویورک گاه حتی ۱۵۰ میلیون دلار می رسد . نسل جدید آسمانخراش ها در نیویورک بلندتر و البته بسیار گرانتر از قبل هستند