استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در پژوهش های محیط زیست

04 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از پژوهشگران نیوزلندی که برای تحقیقات محیط زیست از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می کنند می گویند، تصاویر بدست آمده از این هواپیماها، گاه دقت و شفافیت بیشتری از نمونه های مشابه حاصل از ماهواره ها دارد.