تلاش جمهوریخواهان کنگره برای یافتن راه رفع وتوی رئیس جمهوری آمریکا

13 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برغم نارضایتی اکثریت قانونگزاران از پیشرفت مذکرات اتمی با ایران رهبران جمهورخواه کنگره برای جلب یک اکثریت در کنگره که بتواند وتوی رییس جمهوری آمریکا را در مورد تحریمهای سخت علیه ایران لغو کند در تقلا هستند.