نیوزیوم، موزه اخبار در واشنگتن

12 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

گزارش تانیا دربند خبرنگار هنری صدای آمریکا از نیوزوم موزه اخبار در واشنگتن. ایم میزبانیست بیطرف برای بحث ها و گفتگوها در مورد موضوعات مهم روز.