بازگشت رونق به سینماها: گیشه

02 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این جمعه دنزل واشینگتن با فیلم وسترن «هفت دلاور» بر پرده ۴ هزار سینما در آمریکا، از راه میرسد برای رونق بخشیدن به صنعت سینما، و نجات آن از افولی که هفته گذشته به آن دچار شده بود. فروش ۱۲ فیلم بالای جدول پرفروشها، هفته گذشته ۲۴ درصد از هفته مشابه در سال قبل کمتر بود. گزارش بهنام ناطقی