مولاوردی: محافظه کاری با گرایش های اصلاح طلبانه

04 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محبوبه عباسقلی زاده، فعال حقوق زنان و بنیانگذار تلویزیون اینترنتی «زنان تی وی»: با توجه به ظرفیت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که می تواند لوایحی به سود زنان به مجلس ارائه کند؛ و خانم مولاوردی چنین نکرده می شود وی را یک محافظه کار با گرایش سیاسی اصلاح طلبانه دانست.