همکاری اوپک در کاهش تولید موثر افتاد

23 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین ابن یوسف – کارشناس و مشاور بین المللی نفت: نیاز به منابع مالی نفتی، مهمترین عامل همکاری کشورهای اوپک از جمله عربستان در زمینه کاهش تولید نفت بود که منجر به افزایش بهای نفت شد.