میانجیگری آمریکا

07 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هوشنگ حسن یاری – کارشناس نظامی و رویدادهای خاورمیانه: در صورت همراهی ایران، آمریکا می تواند میان ایران و عربستان میانجیگری کرده و به نوعی روابط دو کشور را به پیش از انقلاب برگرداند که دو کشور همکاریهای دوجانبه ای باهم داشتند.