فشار به روزنامه نگاران برای تغییرات سیستم حکومتی در ترکیه است

30 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عباس ولی – استاد دانشگاه و جامعه شناس: جامعه مدنی ترکیه از جمله روزنامه نگاران زیر فشار حکومتی اند تا امکان اجرایی شدن تغییرات سیستم حکومتی بسود یک سیستم تمامیت گرا توسط اردوغان فراهم شود.