مشکل دولت ایران مخالفت تندروهای حکومتی با گروه ویژه اقدام مالی ست

23 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نادر حبیبی – کارشناس اقتصاد منطقه خاورمیانه: مشکل همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در داخل کشور و ناشی از مخالفت جدی تندروهای حامی سپاه با دولت است که از همکاری دولت با این نهاد بین المللی نگران هستند.