دو دقیقه سکوت در کشور نیوزیلند؛ یک هفته بعد از حمله تروریستی به دو مسجد در این کشور

02 فروردین 1398