بازگشایی ایستگاه مترو مرکز تجارت جهانی نیویورک هفده سال پس از حمله ۱۱ سپتامبر

19 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایستگاه متروی مرکز جهانی تجارت نیویورک که در حمله تروریستی یازده سپتامبر تخریب شد، پس از هفده سال دوباره فعالیتش را از سر گرفت. بازسازی این ایستگاه مترو، صد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد هزار دلار هزینه برداشته است.