تظاهرات هزاران نفری در نیویورک در اعتراض به تبرئه مأمور پلیس

13 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران نفر از مردم نیویوک در آن شهر تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعتراض به رای هیئت ژوری ویژه دائر بر منع تعقیب یکی از ماموران پلیس آن شهر انجام شد. چندی پیش، مرد سیاهپوست غیر مسلحی در برخورد با پلیس نیویورک کشته شد.