هفته مد نيويورک

29 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر فکر می کنید طراحان معروف لباس می دانند که در شب اعطای جایزه اسکارستارگان سینما لباس های طرحی شده آنان را می پوشند یا نه سخت در اشتباهید.