سلامتی و زندگی بهتر، آرزوی عمده مردم در سال نو

11 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از مردم جهان، سال نو را معمولا با مطرح کردن آرزوها و وعده‌های خود برای سال پیش رو آغاز می‌کنند. خبرنگاران صدای آمریکا، برای آگاهی از این آرزوها با گروهی از مردم و گردشگران خارجی صحبت کردند و پاسخ آنها بیشتر درباره سلامتی، و طی کردن مسیرهایی برای زندگی بهتر بود.