آمادگی کشورها برای برگزاری جشن سال ۲۰۱۷ همزمان با دغدغه امنیتی

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزديک شدن سال نوی مسیحی ۲۰۱۷، در بسیاری از کشورها، بخصوص در کشورهائی که پیشتر با حملات تروریستی به اماکن عمومی مواجه شده اند و یا با تهدید چنین حملاتی روبرو هستند، تدابیر امنیتی شدت گرفته است.