آمادگی کشورها برای برگزاری جشن سال ۲۰۱۷ همزمان با دغدغه امنیتی

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

با نزديک شدن سال نوی مسیحی ۲۰۱۷، در بسیاری از کشورها، بخصوص در کشورهائی که پیشتر با حملات تروریستی به اماکن عمومی مواجه شده اند و یا با تهدید چنین حملاتی روبرو هستند، تدابیر امنیتی شدت گرفته است.