جشن های سال نو میلادی زیر سایه تدابیر شدید امنیتی

11 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پایتخت ها، شهرهای بزرگ و کوچک در بسیاری از کشورها صحنه برگزاری مراسم و جشن های سال نو میلادی است که امروز آخرین روز آن در شرق رو به پایان و در غرب در نیمه روز است.