کنگره جدید آمریکا به رهبری جمهوری‌خواهان آغاز به کار کرد

16 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تهیه کنندگان طرح‌های سخت‌گیرانه‌ علیه ایران گفته‌اند که از حمایت دموکراتها برای به دست آوردن یک اکثریت قاطع در برابر وتوی رئیس جمهوری آمریکا برخوردارند