اولین سخنرانی رئیس جمهوری جدید تایوان، بدون اشاره به موضوعات حساس

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تسای اینگ ون، رئیس جمهوری جدید تایوان روز جمعه کار خود را آغاز کرد. خانم تسای در حالی روز جمعه ۳۱ اردیبهشت سوگند خورد که اولین رئیس جمهوری زن در تایوان است.