بررسی تحریم‌های جدید غیرهسته‌ای ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

06 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طی این هفته کنگره آمریکا قرار است بار دیگر طرح مقابله با فعالیتهای بی ثبات کننده ایران را بررسی کند. بنا به مفاد این طرح؛ ایران به خاطر ادامه آزمایش موشک های بالستیک، تحت تحریم جدید قرار خواهد گرفت.